Loading...

Aktualizace Money S3 2017

Úvod / Pokladní systémy / Aktualizace Money S3 2017

Podpora a Aktualizace Money S3 pro rok 2017

4. 10. 2016

Opět začíná fakturace Podpory a Aktualizace pro rok 2017. Dobrá zpráva je, že se ceny proti roku 2016 nezměnily.

Od verze 17, která vyjde 10. 10. 2017, nás vedle standardních legislativních změn čeká jedna velká novinka Modul Evidence tržeb, který je určen všem uživatelům Money S3, kteří vystavují Prodejky, příjmové Pokladní doklady nebo Faktury vystavené v hotovosti přímo z Money S3 a vztahuje se na ně povinnost Elektronické evidence tržeb. Není důležité, jak je Faktura v Money vystavená, ale jak je uhrazená, zda převodem z bankovního účtu nebo dobírkou dodávanou poštou nebo přepravní společností – pak se na takovéto faktury Evidence tržeb nevztahuje, nebo zda je uhrazená v hotovosti – pak se na ně Evidence tržeb vztahuje. Verze 17, nejenom s novým modulem Evidence tržeb a možností zadání Autentizačních údajů, ale i s dalšími legislativními novinkami vyjde v druhé polovině října 2016 a budu ji prezentovat na tradičním Školení novinek Money S3 verze 17 v Hodoníně. Přesný termín a místo Vám dám včas vědět.

Modul Evidence tržeb je zpoplatněný a stojí 990,- Kč bez DPH, bude jej možné u mě zakoupit od zveřejnění verze 17, tedy od 10. 10. 2017.

Pro ty, kdo používají on-line prodej přes modul Money S3 Kasa Professional, není nutné modul Evidence tržeb dokupovat, stačí mít spolu s Aktualizací Money S3 zaplacenou také Aktualizaci Money S3 Kasa Professional na rok 2017. Stejné je to i u Vás, co používáte Prodejnu SQL.

Jen pro jistotu uvádím, co máte garantované po zaplacení Podpory a Aktualizace Money S3 u CÍGLER SOFTWARE a.s.:

  • možnost stahování a instalace aktuálních verzí programů obsahujících řadu vylepšení a nových funkcí na základě legislativy, námětů a potřeb uživatelů
  • snadné založení a přechod mezi účetními roky včetně automatického nastavení účetních konstant při jejich změně (sazby DPH, pojištění apod.)
  • telefonickou horkou linku na Money S3 nebo Money S3 Kasa Professional na čísle 549 522 503, dostupnou v pracovní dny v pracovní době od 8:00 do 17:00 hod.
  • telefonickou horkou linku na Prodejnu SQL na čísle 549 522 519, dostupnou v pracovní dny v pracovní době od 8:00 do 17:00 hod.
  • internetovou konferenci s garantovanou odpovědí do dvou pracovních dnů
  • pravidelná upozornění na novinky v legislativě, včetně výkladových komentářů od erudovaných daňových poradců, pomocí služby Daňový a účetní servis
  • pravidelné zasílání elektronického bulletinu a časopisu Money News
  • slevy na školeních, seminářích či při nákupech souvisejících produktů

a navíc tím, že ji kupujete u mě, máte mé telefonické a mailové poradenství a servis na mob.: 736 535 539, mailu: ehlahulek@ehbs.cz, běžně v pracovní době od 8:00 do 17:00, výjimečně nebo na základě dohody předem i mimo pracovní dobu. Dalším bonusem je sleva na nové moduly nebo Money ve výši 5%.

Emil Hlahůlek