Loading...

EET Zákon o evidenci tržeb vyšel ve Sbírce zákonů

Úvod / Pokladní systémy / EET Zákon o evidenci tržeb vyšel ve Sbírce zákonů

EET – Dne 13. 4. 2016 vyšel ve Sbírce zákonů Zákon č. 112/2016 o evidenci tržeb zkráceně nazývaném EET
14.4. 2016

 

Elektronická evidence tržeb se týká všech podnikajících fyzických nebo právnických osob přijímajících tržby hrazené v hotovosti, platební kartou, z mobilního telefonu, šekem, směnkou, stravenkami, dárkovým poukazem žetonem apod. a bude nabíhat prostupně pro jednotlivé skupiny podnikatelských subjektů v těchto termínech:

  • od 1. prosince 2016 pro UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ a POHOSTINSTVÍ, tzn. Hotely, penziony, ubytovny, tábořiště, restaurace, kluby, cukrárny, zmrzlináři, stánkaři, rychlá občerstvení, bufety, vinotéky, pivnice a pohostinství
  • od 1. března 2017 pro VELKOOBCHODY a MALOOBCHODY
  • od 1. března 2018 se bude týkat podnikatelů provozujících ostatní činnosti jako např. svobodná povolání, dopravu či zemědělství, s výjimkou těch, které jsou zařazeny do čtvrté vlny
  • od 1. června 2018 pak půjde o vybraná řemesla a výrobní činnosti

JAK SE MÁ TRŽBA EVIDOVAT?

Povinný subjekt je povinen nejpozději v okamžiku uskutečnění evidované tržby zaslat datovou zprávu prostřednictvím svého pokladního zařízení s údaji o této evidované tržbě v daném formátu a struktuře na server Finanční správy. Následně obdrží do 2 sekund fiskální identifikační kód a je povinný vystavit účtenku, kterou si ovšem zákazník není povinný převzít. V případě, že pokladní zařízení identifikační kód do 2 sekund neobdrží, lze vytisknout účtenku bez tohoto kódu. Bezodkladně po pominutí příčiny neobdržení fiskálního kódu (např. při výpadku internetu), nejpozději však do 48 hodin od uskutečnění tržby, je povinný subjekt povinen tyto uskutečněné, ale neodeslané tržby, zaslat datovou zprávou správci daně.

CO MUSÍ POVINNÝ SUBJEKT UDĚLAT, ABY VYHOVĚL ZÁKONU?

  • Mít na místech, kde jsou přijímány evidované tržby, DATOVÉ PŘIPOJENÍ, čili internet nebo mobilní internetové připojení
  • Požádat správce daně o AUTENTIZAČNÍ ÚDAJE a oznámit mu údaje o provozovnách, v nichž přijímá evidované tržby. Následně obdrží certifikát pro evidenci tržeb pro autentizaci datových zpráv.
  • Mít POKLADNÍ ZAŘÍZENÍ, čili přístroj včetně programu a tiskárny, které bude splňovat požadavky zákona a na kterém bude tržby evidovat.
  • Umístit na místě, kde se běžně uskutečňují evidované tržby, informační oznámení s textem dle zákona.

SEMINÁŘE K EET V ZÁŘÍ 2016
V září tohoto roku uspořádáme SEMINÁŘE K ZÁKONU O EVIDENCI TRŽEB ve Bzenci, Hodoníně a Uherském Hradišti, kde vám poskytneme detailní informace k zákonu, informujeme vás o konkrétních zkušenostech z praxe a představíme vám technická řešení EET pro různé druhy provozů, včetně reálné ukázky zařízení a systémů. Formulář k přihlášení na semináře bude umístněný na stránkách od srpna.