Loading...

Společnosti, kterým již z nějakého důvodu nestačí Money S3, nebo společnosti, které požadují MS SQL databázi, nebo společnosti, které požadují vlastnosti velkých ERP informačních systémů, ale v současnosti si nemohou dovolit investici v řádech statisíců korun, to jsou uživatelé Money S4. Typickým uživatelem Money S4 je společnost, která používá až 10 PC a ročně pracuje nejméně se stovkami tisíc dokladů. Money S4 pracuje na stejné databázi jako Money S5 a v případě, že s růstem společnosti dojde k požadavkům na nadstandardní rozšířenou funkčnost, je možné za rozdílovou cenu velmi jednoduše přejít na systém Money S5.
Při rozhodování, který informační systém si vybrat, je vhodné si položit základní otázku:“ Stačí mi Money S3 funkčně i databázově?“ A pokud si odpovíte, že nestačí, je Money S4 vhodná alternativa. Jednoduché intuitivní ovládání, kontextové i full-textové vyhledávání, množství filtrů s možností jejich uložení, provázanost s dalšími databázemi, ukládání dat na Microsoft SQL Server v transakčním režimu, při kterém odpadají starosti s jejich nekonzistencí nebo ztrátou, to vše jsou výhody Money S4.

Licence Money S3 se vždy skládá z jedné serverové licence a tolika uživatelských licencí, kolik potřebujete uživatelů současně přistupujících k systému.

V případě Upgrade z Money S3 se cena Money S3 odečítá z ceny Money S4.

Jádro Money S4, neboli serverová licence s moduly Podvojné účetnictví, Adresář, Fakturace, Sklady A/B, Objednávky, Mzdy, Majetek a pomocné evidence stojí 29.990,- Kč bez DPH, další licence 6.990,- Kč bez DPH.

Oborová sleva 50% pro účetní firmy, daňové poradce a auditory

Oborová sleva pro účetní, daňové poradce a auditory je uznána po předložení kopie živnostenského listu pro poskytování účetních služeb nebo osvědčení daňového poradce či auditora. Výše slevy je 50 % na jádro systému.

Microsoft SQL Server 2012 Royalty

Nutnou podmínkou pro běh Money S4 je mít výkonný server s Microsoft SQL Server 2005 a vyšší, doporučená je verze Standard. MS SQL Server Royalty je určený výhradně pro provoz aplikací společnosti CÍGLER SOFTWARE. Je nutné koupit 1x licenci pro server a potřebný počet uživatelských licencí za ceny:

Implementace Money S4

K ceně modulů je nutné přičíst cenu implementace systému, jejíž kalkulace se dělá po projednání požadované funkcionality systému, počtu licencí, případných doplňujících modulů a rozsahu školení. Jednotkové ceny služeb jsou:

Rozšiřující moduly Money S4

Cena Aktualizace je 18 % z ceníkové ceny licencí a platí se vždy za 12 měsíců od data prodeje. Pro první rok je Aktualizace zahrnuta v ceně licence.