Loading...

Všechny nabízené registrační pokladny a pokladní systémy vyhovují Zákonu o evidenci tržeb č.112/2016, zkráceně EET.
O EET bylo napsáno hodně, my jsme základní informace shrnuly do letáku k EET, který je ve formátu A4 ke stažení zde, podrobnější informace jsou v letáku formátu A3 ke stažení zde.

V podstatě záleží na tom, jaký typ provozovny máte a jak je technicky zdatný ten, kdo na pokladně bude prodávat. Dle zatížení prodejního místa množstvím denních prodejů, požadované mobilitě nebo „kamenné hospodě, restauraci či prodejně“, požadovaných funkcí a servisu si vyberte vhodnou pokladnu nebo pokladní systém. Vždy ale doporučujeme si řešení před nákupem osobně vyzkoušet a projednat všechny vaše požadavky na ně. V zásadě si můžete vybrat některé z těchto čtyř základních pokladních zařízení.

Nutné je si uvědomit, zda potřebujete restaurační nebo obchodní pokladnu. Jak se od sebe liší?

Obchodní  pokladna má základní funkce, jako je vklad a výběr hotovosti, prodej, storno a refundace konkrétních položek zboží nebo ceny zboží při prodeji na skupiny zboží, prodej na pokladníky, možnost přepočtu ceny na cizí měnu, platbu celkové ceny v hotovosti, stravenkami nebo kreditní kartou, denní a periodickou X uzávěrku (průběžnou bez výmazu prodeje) a Z uzávěrku (s výmazem prodeje).

Restaurační pokladna navíc umí:

  • odložit účet a vytisknout objednávku do kuchyně a na bar buď na tiskárně pokladny, nebo na externí tiskárně
  • znovu otevřít účet pro přidání nových objednaných položek do daného účtu, přičemž se účet znovu odloží a vytiskne se nová objednávka přidaných položek
  • přesouvat, dělit nebo slučovat účet pokud si hosté přesednou k jinému stolu, rozdělí se, nebo se spojí více účtů
  • provádět částečnou úhradu účtu při postupném odcházení hostů nebo dělení platby mezi více hostů jednoho účtu
  • pracovat s mapou stolů nebo pokojů pro jednodušší práci nových číšníků a servírek
  • komunikovat s tzv. mobilním číšníkem, což je mobilní zařízení pro objednávání nebo platby přímo u stolu zákazníka.

Při výběru pokladny je rozumné dát na doporučení důvěryhodných známých, přesto si řešení vždy ještě vyzkoušejte.

V dnešní době se pro pokladní místa nabízí tři varianty řešení nákupu či pronájmu:

  • Nákup celého řešení bez následných pravidelných paušálních plateb
  • Nákup dotovaného hardware a pronájem software s pravidelnými paušálními platbami
  • Pronájem hardware i software s pravidelnými paušálními platbami

Velkoobchody již většinou mají své informační systémy, které stačí upgradovat na aktuální verzi s podporou EET. Vše vidíte v grafu

Výhody a nevýhody pronájmu pokladního software s pravidelnými paušálními platbami proti jednorázovému nákupu pokladního systému.

S přijetím Zákona o evidenci tržeb se radikálně změnil požadavek na servisní podporu a garanci funkčnosti registračních pokladen a pokladních systémů. Vyvstávají otázky, které by si měl každý při nákupu pokladního systému položit.

„Co se stane, když mi pokladna přestane fungovat? Kam se dovolám? V jaké době? Jak rychle mi pokladnu opraví? Zapůjčí mi náhradní pokladnu po dobu opravy? Jaká je záruční doba?“

Před přijetím zákona měli jen největší obchodní řetězce, některé hotely a restaurace, uzavřenu servisní smlouvu řešící tyto otázky. A v rámci ní platili paušální servisní platby za toto zabezpečení provozu. Pronájem software byl výjimkou, Cloudové pokladny také.

Pro zabezpečení prodeje, se dnes mnohem více majitelů restaurací a prodejen rozhodlo pro pronájem pokladního software s garancí servisní podpory, zálohování dat a upgrade software a jsou ochotni za to platit pravidelné paušální poplatky. Základní výhody a nevýhody pronájmu pokladního software s pravidelnými paušálními platbami proti jednorázovému nákupu pokladního systému jsou tyto:

Pronájem s paušální platbou

Výhody:

fajfka1  výrazně nižší pořizovací cena pokladního hardware proti nákupu bez paušálních plateb

fajfka1  garantovaný telefonický nonstop servis 7×24 (7 dnů v týdnu 24 hodin) nebo přímo na dotykové pokladně

fajfka1  automatická on-line replikace dat mezi pokladnou a iCloudovým úložištěm dat s možností přihlásit se na něj kdykoliv odkudkoliv a kontrolovat tržbu, nebo          vzdáleně měnit či přidávat nové položky zboží, skupiny, přijímat zboží na sklad apod. Replikací dat je tak automaticky zabezpečeno on-line zálohování dat.

fajfka1  v ceně pronájmu je software pokladny i skladová evidence

fajfka1  automatický upgrade software včetně možnosti využití všech nových funkcí

Nevýhody:

křižek1  pravidelná paušální platba

Jednorázový nákup

Výhody:

fajfka1  není nutná další investice, pokud jsou funkce pokladny z legislativního i provozního pohledu vyhovující

Nevýhody:

křižek1  vyšší pořizovací cena systému

křižek1  není garantovaná servisní podpora nad rámec běžného servisu

křižek1  o zálohování dat se musí starat vlastník pokladního systému

křižek1  upgrade software z legislativních důvodů nebo požadavku na nové funkce je placený

 

Získejte více informace k systému na pronájem Dotykačka.
Získejte více informací k systémům na jednorázový nákup Registrační pokladny, Prodejna SQL a FINTA.